Direct naar inhoud

WCAG 2.2

Wat is de accessibility act?

Er is al jaren discussie over het maken van beleid en het nemen van maatregelen om iedereen gelijkwaardig deel te laten nemen aan de samenleving. Overheidsinstanties en de publieke sector moeten niet alleen publieke gebouwen en voorzieningen toegankelijk maken, ook de websites en apps dienen goed bruikbaar te zijn voor mensen met beperkingen. Zowel visueel beperkte mensen als mensen met een geestelijke beperking of ouderdomsproblemen moeten digitaal mee kunnen komen.

Zelfs het aanbod van goederen en diensten door private aanbieders gaat onder de ‘Accessibility Act‘ vallen. Winkels, bioscopen, cafe’s, musea en sportverenigingen mogen hun doelgroep niet langer beperken en moeten hun websites en apps aanpassen om drempels weg te nemen.

Wat is WCAG?

De WCAG is het overzicht van criteria waaraan een app of website dient te voldoen, om er voor te zorgen dat de informatie toegankelijk is voor alle bezoekers van de app of website. Dus of men nu visueel beperkt is, auditief beperkt, laaggeletterd, dyslectisch is of welke beperking dan ook heeft, als een app of website voldoet aan de richtlijnen van de WCAG, betekent dit dat het voor een ieder toegankelijk is.

Wat zijn de WCAG succescriteria?

Succescriteria zijn richtlijnen voor app’s en websites

Binnen de WCAG wordt niet gesproken over richtlijnen maar over succescriteria. Daar waar er ruim 55 WCAG 2.2 Succescriteria gelden voor websites, gelden er 44 voor app’s. De succescriteria van de WCAG zijn onderverdeeld in 3 niveau’s:

Note: Bij het indelen van de succescriteria is gekeken naar de impact die zij hebben. Een succescriterium op niveau A is meer algemeen, terwijl een succescriterium op niveau AAA meer specifiek is.

Er zijn een viertal principes die het fundament voor de web toegankelijkheid leveren:

Download hier het uitgebreide document (pdf, 382kb) van de succescriteria van de WCAG 2.2!

WCAG menustructuur 2.2 (2024)

Mythes

 • Toegankelijkheid is duur, tijdrovend en moeilijk te implementeren!

  Een goed toegankelijke website hoeft echt niet duur te zijn. Wanneer digitale toegankelijkheid direct bij de implementatie wordt meegenomen, hoeft dit binnen de totale kostenstructuur niet duurder te zijn. Daarbij scoort een goed toegankelijke website vele malen beter in Google en verhoogt het de vindbaarheid. Met de heldere toegankelijkheidscheck van Optelec weet u direct waar de knelpunten zich bevinden.

 • Toegankelijkheid doe je slechts voor die “ene gehandicapte”!

  Toegankelijkheid is voor iedereen. De “digibeten” blijken, uit onderzoek van Microsoft, alleen al in Nederland uit ruim vier miljoen potentiële website bezoekers te bestaan. Wereldwijd wordt gerekend met een percentage van ongeveer 9% van de bevolking.

 • Toegankelijke websites hebben geen verdere toegevoegde waarde!

  Veel webbeheerders zien web-toegankelijkheid als een noodzakelijk kwaad. Het wordt opgedrongen door de overheid, wellicht dat enkele van de onderstaande elementen hen van gedachte doen veranderen:

  Search Engine Optimation: organisaties zijn bereid voor hun vindbaarheid diep in de buidel te tasten. Door hun website conform de WCAG normen toegankelijk maken, wordt bijvoorbeeld door de toegepaste helderheid in teksten en afbeeldingomschrijvingen de ranking bij de zoekmachines verhoogd.

  Customer friendly (increasing reputation): door de toegankelijkheid te verbeteren kunnen meer bezoekers hun weg vinden op uw website en zijn bijvoorbeeld interne stylesheets beter in te vullen door diegene die hiervoor mogelijk telefonisch hulp zouden inroepen.

 • Een toegankelijke website is saai!

  Er wordt veel gedacht dat een website vol staat met teksten voor ‘digibeten’ die alleen met ‘Tekst-only’ websites kunnen omgaan of begrijpen. Wanneer u tijdens het ontwerpstadium rekening houdt met “inclusieve design”, kunt u ook uw website volledig conform uw wensen en uitstraling inrichten.

 • Ik hoor nooit iemand klagen over onze website, dus het zal wel goed zijn…toch?

  Niet klagen over de gebruiksvriendelijkheid van uw website, wil niet zeggen dat de website toegankelijk of gebruiksvriendelijk is. Het is voor bezoekers frustrerend wanneer u niet toegankelijke informatie aanbiedt. Veel bezoekers zullen, zonder het aan u te vertellen, doorklikken naar een andere website.

 • Web -toegankelijkheid is slechts een optionele toepassing!

  Het antwoord is ‘nee’. Web toegankelijkheid is bekrachtigd bij nationale wetgeving en dient vanaf september 2020 toegankelijk te zijn. Mobiele apps dienen vanaf 23 juni 2021 toegankelijk te zijn. Bedrijven als Netflix, Target en onder ander de Sydney Olympics Organisatie werden in het verleden succesvol aangeklaagd.
  Veel gebruikte ‘Automated Evaluation Tools’ zijn niet altijd voldoende, ze zijn zeker behulpzaam en kunnen tijd besparen op het onderhoud aan de website. Echter veel WCAG succescriteria’s zijn niet objectief genoeg om automatisch getest te worden:  de positie van headingen, beschrijvingen van invoervelden, afbeeldingen of doorklik links worden niet gecontroleerd op een accurate omschrijving.