Direct naar inhoud

Nieuw in Jaws/Fusion 2024

Introductie

Op deze pagina staat wat er nieuw is in de 2024 versie van Jaws, ZoomText en Fusion. Allereerst per onderwerp een tekstuele uitleg. Onderaan de pagina staat een video van de Webinar die op 7 december over dit onderwerp is gehouden.

Gezicht in beeld

Probleem: Een video bespreking opzetten als je niet of nauwelijks kan zien.
Je camera van je laptop laat het plafond zien, of je handen of je zit in het donker.

Oplossing: Voordat je deelneemt aan een videogesprek, wil je zeker weten dat jouw opstelling goed is en dat de camera goed op je is gericht.
De nieuwe functie “Gezicht in beeld” helpt hierbij.
Het help bij : Is mijn gezicht gecentreerd in het beeld?, Kijk ik recht in de camera?,
Is de verlichting goed?, Staan er andere items op het beeld?

Dame achter de pc waarbij het gezicht wordt gescand op houding en helderheid.

Aan de slag

Activeer “Gezicht in beeld” en druk de gelaagde sneltoets, INSERT+SPATIEBALK, gevolgd door G, en dan S. Zodra “Gezicht in beeld” is ingeschakeld, controleert het continu de positie van uw gezicht en het verlichtingsniveau. Als er iets verandert, zoals uw hoofd naar links of rechts kantelen, of als de helderheid afneemt, word u automatisch gewaarschuwd.

Terwijl “Gezicht in Beeld’ actief is, zijn de volgende gelaagde toetsaanslagen beschikbaar:

Verander betrouwbaarheidsniveau: INSERT+SPATIEBALK , G , V.
Dit is handig wanneer u soms “geen gezicht gedetecteerd” meldingen krijgt, zelfs zonder beweging.
Het standaard en aanbevolen betrouwbaarheidsniveau voor detectie is 75 procent. Als u het detectiebetrouwbaarheidsniveau echter verhoogt naar 80 procent of verlaagt naar 70 procent, kan dit de consistentie verbeteren en kunt u de gezichtsherkenning in uw specifieke omgeving verfijnen.

Opmerking: Het INSERT+SPATIEBALK, G, B commando is ontworpen om potentiële items op uw achtergrond te identificeren met behulp van Beeldbeschrijving. Het is echter belangrijk om te begrijpen dat de nauwkeurigheid van de resultaten kan verschillen. Hoewel achtergrondbeschrijvingen misschien niet altijd helemaal precies zijn, is het de bedoeling om hints te geven over wat zich binnen uw camerazicht bevindt.

Opmerking: Gezicht in beeld is momenteel niet beschikbaar tijdens een actief videogesprek omdat het volledige toegang tot de camera nodig heeft.

Braille gesplitst

Probleem: De braille informatie is op een moment beperkt tot één gebied.
Geen toegang tot extra informatie op hetzelfde moment.
Gelijk aan een ziende gebruiker die bijvoorbeeld noties maakt en pc info bekijkt.

Oplossing: Door braille op de leesregel te splitsen, kan je uit twee bronnen gelijktijdig informatie halen. Handig voor combinaties zoals bijvoorbeeld in Outlook en navigeren door de e-mail lijst en het lezen hiervan. Of in Edge of Office werken en gelijktijdig een bewaarde tekst lezen.

Focus leesregel opgedeeld in twee delen

Aan de slag

Als de gesplitste brailleweergave actief is, wordt jouw brailleleesregel in twee helften of gebieden gesplitst.
Twee verticale lijnen geven de scheiding tussen de twee delen aan. Het gebruik van de “Split Braille” functie werkt met brailleleesregels van elke lengte.

Om de gesplitste brailleweergave in te schakelen, druk ALT+INSERT+V om het nieuwe dialoogvenster Selecteer split brailleweergave te openen.
Bij de Focus brailleleesregel kan je ook LINKER SHIFT+PUNTEN 1-2-7 indrukken. Wanneer dit dialoogvenster wordt geopend, wordt u in een lijst met beschikbare weergaven geplaatst. Kies die u wilt gebruiken en selecteer Ok.

De actieve weergave blijft van kracht voor de huidige JAWS-sessie.
Door JAWS opnieuw te starten, keert u terug naar de standaardinstellingen die van kracht waren voordat u een specifieke weergave inschakelde.

Als een gesplitste weergave actief is, wordt uw huidige locatie standaard weergegeven in het linker deel, terwijl de resultaten van de actieve weergave worden weergegeven in het rechter deel. Als u dit wilt veranderen, opent u het dialoogvenster Selecteer split brailleweergave opnieuw en selecteert u de knop Split wisselen.

De volgende gedeelten beschrijven elke beschikbare weergave

Geen split

JAWS stuurt inhoud naar de brailleleesregel zoals het altijd heeft gedaan, waarbij de volledige lengte van de leesregel voor de huidige regel wordt gebruikt.
Dit is de standaard.

Gebufferde tekst

Deze weergave legt de tekst op uw huidige locatie vast in een buffer die wordt weergegeven op de rechterhelft van de gesplitste regel. Zodra de buffer is aangemaakt, kunt u naar een andere locatie in het huidige document navigeren en zelfs overschakelen naar een heel ander document terwijl uw gebufferde tekst beschikbaar blijft. U kunt bijvoorbeeld wat tekst op een webpagina bufferen, ALT+TAB naar een open document in Word of Kladblok, en uw gebufferde tekst blijft beschikbaar in het tweede deel van uw leesregel.

Andere voorbeelden van wanneer u de gebufferde tekst weergave zou kunnen gebruiken zijn:

• Snel informatie vergelijken tussen twee bronnen.

• Een blok tekst of een reeks getallen beschikbaar houden zodat u het gemakkelijk kunt raadplegen en niet hoeft te onthouden.

• Een examenvraag of wiskundevergelijking beschikbaar houden tijdens het opstellen van een antwoord als het antwoord op een andere plaats moet komen dan de vraag.

• Tekst beschikbaar houden tijdens het onderzoeken van een onderwerp.

Standaard buffert deze weergave de huidige alinea. Om te wijzigen welke tekst wordt gebufferd, opent u het dialoogvenster Selecteer split brailleweergave, zorgt u ervoor dat Gebufferde tekst is geselecteerd in de lijst met weergaven, selecteert u Opties, en verandert u de Buffereenheid setting. Beschikbare keuzes zijn:

• Alinea : Buffert de huidige alinea.

• Document : Buffert tot 64 KB van het huidige document.

• Geselecteerde tekst : Dit buffert alle momenteel geselecteerde tekst.

Merk op dat de geselecteerde tekst in gebied 2 niet automatisch wordt bijgewerkt als de selectie verandert. Als u andere tekst selecteert, moet u opnieuw gebufferde tekst kiezen in het dialoogvenster. Selecteer brailleweergave en vervolgens geselecteerde tekst kiezen in het dialoogvenster Opties om de buffer te vernieuwen.

• Klembord tekst : Buffert de inhoud van het Windows Klembord. U kunt bijvoorbeeld wat tekst kopiëren met CTRL+C , extra blokken tekst selecteren uit andere bronnen en ze toevoegen aan het Klembord met INSERT+WINDOWS+C , en dan de Gebufferde tekst weergave activeren en Klembord tekst kiezen om alle verzamelde informatie weer te geven in gebied 2 en te gebruiken wanneer nodig.
Merk op dat gebufferde Klembord tekst altijd wordt weergegeven in Computer Braille ongeacht uw Braille uitvoer instelling en u kunt ook controletekens zien zoals harde returns als onderdeel van de tekst.

Als u klaar bent met de huidige buffer en snel een nieuwe wilt aanmaken, gaat u naar de nieuwe tekst die u wilt bufferen en drukt u tweemaal op LINKER SHIFT+PUNTEN 2-3. Dit schakelt de buffer uit en aan en legt de tekst vast op uw huidige locatie. U kunt ook nieuwe tekst bufferen door opnieuw de optie Gebufferde tekst te selecteren in het dialoogvenster Selecteer split brailleweergave.

Annotaties (aantekeningen)

Deze weergave is vooral handig in Word voor het bekijken van opmerkingen, revisies, voetnoten of eindnoten. Als de cursor op tekst staat die een annotatie bevat, wordt de documenttekst in het eerste weergavegebied van de leesregel weergegeven terwijl de tekst van de annotatie in het tweede gebied wordt weergegeven.

Als de huidige regel of tekst op de cursorlocatie geen annotaties bevat, wordt de volledige leesregel gebruikt voor de regel en wordt deze niet gesplitst.
Met deze weergave kan de tekst van een opmerking, revisie, voetnoot of eindnoot tegelijk getoond worden met de hoofdtekst waar ze naar verwijzen.
U kunt de documenttekst bewerken en lezen terwijl de annotatietekst beschikbaar blijft.

Opmerking: Voor de beste resultaten bij het herzien van tekst met de Annotaties-weergave, moet u de Alle opmaak weergave in Word inschakelen.

Kenmerk indicatoren

In deze weergave wordt tekst van de huidige regel weergegeven in het eerste weergavegebied van de leesregel, terwijl tekstattributen zoals vet, cursief of onderstreept die overeenkomen met de huidige regel worden weergegeven in het tweede weergavegebied.
Als u op een Cursorrouter op een kenmerk drukt, gaat de cursor automatisch naar het teken dat bij dat kenmerk hoort. Het schuiven door het document zorgt er ook voor dat de kenmerken worden bijgewerkt.

Deze weergave verbetert de ervaring bij het proeflezen en bewerken, omdat Braille nu specifiek kan laten zien of tekst onderstreept, vetgedrukt, cursief en meer is, terwijl de hoofdtekst van het document nog steeds wordt weergegeven.

Als de tekst op de cursorlocatie in gebied 1 meer dan één kenmerk heeft, zoals vet en cursief, zullen de kenmerken in gebied 2 voor dat woord of die zin roteren met de letters “v” en “c”.
De resterende woorden zonder een bepaald kenmerk zullen de letter “n” in gebied 2 weergeven.

Spraakgeschiedenis

Deze weergave is het handigst als u JAWS zonder spraak gebruikt, omdat dit het mogelijk maakt de Spraakgeschiedenis te bekijken zonder dat u de braille-modus naar Spraakweergave hoeft te schakelen, of het venster Spraakgeschiedenis hoeft te openen en weer te sluiten.
Als het actief is, toont het eerste weergavegebied de tekst waarop u zich op dat moment concentreert, terwijl het andere gebied tekst toont uit de JAWS Spraakgeschiedenis. Gebruik de Rechter Tuimelbalk om omhoog en omlaag te navigeren door het venster van de Spraakgeschiedenis en de Rechter NAV Tuimelschakelaar om te schuiven.

Voorbeelden van wanneer u deze weergave zou kunnen gebruiken:

– Bij gebruik van Teams de spelling van de naam van een deelnemer controleren die zich net bij een vergadering heeft aangesloten. Wanneer een persoon zich bij een vergadering aansluit, wordt deze informatie momenteel alleen via spraak verstrekt.

– In sommige situaties kan spraak extra informatie geven die niet altijd beschikbaar is in braille. Door de Split Braille weergave in te stellen op Spraakgeschiedenis krijgen doofblinde gebruikers toegang tot spraakinhoud zonder dat ze de volledige braille-uitvoermodus hoeven om te schakelen naar Spraakuitvoer. Dit kan ook nuttig zijn voor mensen die liever alleen braille gebruiken.

– Gebruik het om belangrijke JAWS-berichten of tekst bij te houden terwijl Spraak op commando is ingeschakeld.

Split braillevertaling

Deze weergave is handig voor leerkrachten, studenten en andere gebruikers die braille leren, omdat het twee verschillende vertaaluitvoeringen van de huidige tekst weergeeft.
Bijvoorbeeld, als JAWS is geconfigureerd om Universeel Engels Braille graad 2 weer te geven, dan zal dit in het eerste weergavegebied worden weergegeven, terwijl de Computerbraille weergave van dezelfde tekst in het tweede gebied op de leesregel wordt weergegeven.

Om de vertaaluitvoer aan te passen die wordt weergegeven in het tweede gebied, opent u het dialoogvenster Selecteer split brailleweergave, zorgt u ervoor dat Split braillevertaling is geselecteerd in de lijst met weergaven, selecteert u Opties, en selecteert u een vertaalmodus in de Split braillevertaling gebied 2 lijst.
Standaard is computerbraille geselecteerd.
De overige selecties zijn afhankelijk van uw huidige geconfigureerde uitvoermodus voor braillevertalingen en uw huidige actieve Braille taalprofiel.

Bijvoorbeeld, als JAWS is geconfigureerd om tekst in Universeel Engels Braille graad 2 weer te geven, dan kunt u kiezen om Computerbraille, V.S. Engels graad 1, V.S. Engels graad 2, of Universeel Engels Braille graad 1 in gebied 2 weer te geven. Als uw brailletaal is ingesteld op Spaans met de vertaaluitvoer ingesteld op graad 1, kunt u kiezen om Computerbraille of Spaans graad 2 in gebied 2 weer te geven.

Bovendien, als uw braille-uitvoermodus is ingesteld op computerbraille of volledig braille, zorgt het inschakelen van Split braillevertaling ervoor dat JAWS u de kortschrift brailleweergave voor uw huidige taal in gebied 1 laat zien, terwijl u uw huidige geselecteerde uitvoermodus in gebied 2 blijft gebruiken.

Bijvoorbeeld, als uw standaard Uitvoermodus Universeel Engels Braille graad 1 is, dan zal JAWS kortschrift Universeel Engels braille in gebied 1 tonen, terwijl volledig braille in gebied 2 wordt getoond. Split braillevertaling is toepassing specifiek. U kunt deze weergave dus bijvoorbeeld inschakelen in Kladblok en een andere weergave gebruiken in Word.

JAWS-cursor

In deze weergave toont één weergavegebied de locatie van de PC-cursor, terwijl het andere gebied de tekstregel toont op de locatie van de JAWS-cursor.
Als u zich in een applicatie of venster bevindt waar de JAWS-cursor niet wordt ondersteund, zal dit weergavegebied leeg zijn. Deze weergave is handig in situaties waarin u actief een voortgangsbalk of statusbalk van een toepassing wilt controleren terwijl u aan een document werkt. Het kan ook worden gebruikt om de titelbalk te lezen terwijl u schakelt tussen meerdere geopende documenten of Outlook.

Toepassingsspecifieke weergaven

Er zijn extra toepassingsspecifieke weergaven beschikbaar voor Excel, Outlook, PowerPoint en Teams om de productiviteit te verhogen bij het openen van informatie in deze apps met Braille. Als u het dialoogvenster Selecteer split brailleweergave opent vanuit een van deze apps, zijn de volgende extra weergaven beschikbaar.

Excel weergaven

• Excel : JAWS gedraagt zich zoals het altijd heeft gedaan, door alleen de actieve cel weer te geven terwijl u navigeert. Dit is de standaard.

• Actieve weergave in 1, monitorcellen in 2 : De huidig actieve cel wordt weergegeven in gebied 1, terwijl toegewezen monitorcellen worden weergegeven in gebied 2. Monitorcellen worden toegewezen via JAWS Snel-instellingen en laten u cellen specificeren die gegevens bevatten die u moet bijhouden terwijl u in uw spreadsheet werkt.

• Actieve weergave in 1, rij- en kolomtotalen in 2 : De momenteel actieve cel wordt weergegeven in gebied 1 terwijl rij- en kolomtotalen worden weergegeven in gebied 2. De Snel-instellingen opties voor rij- en kolomtotalen moeten op Auto staan (of handmatig worden geconfigureerd) om te worden weergegeven.

• Titels en formules in 1, Actieve weergave in 2 : Rij- en kolomtitels samen met de formule van de actieve cel (indien beschikbaar) worden weergegeven in gebied 1 terwijl de actieve cel wordt weergegeven in gebied 2.

Outlook weergaven

• Berichtenlijst plus voorbeeldvenster :
Als het voorbeeldvenster is ingeschakeld in Outlook (standaardinstelling), wordt de berichtenlijst weergegeven in gebied 1 terwijl de inhoud van het huidige bericht wordt weergegeven in gebied 2.
Als zowel het Outlook-voorbeeldvenster als de berichtenlijst plus het voorbeeldvenster actief zijn, kunt u uw berichten lezen en er doorheen bladeren zonder uw Postvak IN te verlaten.
Net als bij de gebufferde tekstweergave, kunt u door het voorbeeldvenster in gebied 2 navigeren met de Rechter NAV  Tuimelschakelaar om te schuiven en met de Rechter Tuimelbalk om per regel te navigeren.

PowerPoint weergaven

• Toon sprekersnotities tijdens presentatie : De dia presentatie wordt weergegeven in gebied 1 terwijl de notities van de sprekers worden weergegeven in gebied 2.
Tijdens een PowerPoint-presentatie helpt de mogelijkheid om tegelijkertijd notities en de huidige dia te bekijken om het verloop van de presentatie te behouden.
Net als bij andere weergaven, kunt u door de sprekersnotities in gebied 2 navigeren met de Rechter NAV  Tuimelschakelaar om te schuiven en met de Rechter Tuimelbalk om per regel te navigeren.

Teams weergaven

• Toon geschiedenis tijdens chat : Bij het bewerken van een Teams-bericht wordt de chatgeschiedenis weergegeven in gebied 2.
Zo kunt u onafhankelijk de geschiedenis bekijken en raakt u niet uw plaats kwijt in het bericht dat u aan het bewerken of samenstellen bent.

https://vimeo.com/893271234?share=copy