Direct naar inhoud

Toegankelijkheidscheck

De toegankelijkheidscheck wordt uitgevoerd conform de WCAG 2.2 en de evaluatiemethode WCAG-EM en EN 301 549  (De Europese Norm 301 549 welke voorziet in de toegankelijkheidsrichtlijnen van de overheid). Optelec controleert de app op ruim 40 en de website op ruim 55 succescriteria van de 4 WCAG principes: Waarneembaar – Bedienbaar – Begrijpelijk – Robuust

Optelec hanteert een vaste prijs voor een toegankelijkheids-controle van €995,00 excl. btw. 

(€ 1.203,95 incl. btw) per domeinnaam.

Toegankelijkheidscheck

Wat kunt u van ons verwachten?

Na goedkeuring van de offerte treden wij in contact met de web- of applicatiebeheerder om het traject en de omvang van de controle vast te stellen.

Controle schema toegankelijkheidscheck

De omvang van de steekproef

In de meeste gevallen bevat een aangeboden verzameling te veel pagina’s om allemaal te kunnen onderzoeken. De minimale grootte is afhankelijk van de complexiteit en het aantal webpagina’s van de te onderzoeken verzameling. Het bepalen van de grootte van de steekproef gebeurt in 2 stappen. Achtereenvolgens wordt gekeken naar:
  –  Het hoofddomein van de website;
  –  Sub- en deeldomeinen en andere onderdelen die ook deel uitmaken van de website,
  –  Onderdelen die buiten de steekproef vallen van de website.
De samenstelling van de steekproef  van 10- 15 pagina’s moet representatief zijn voor de te onderzoeken verzameling. Hierbij worden o.a. de volgende factoren meegewogen:
–  Belangrijkheid van een individuele webpagina binnen de te onderzoeken verzameling;
–  Waarneembare patronen in de content en gebruikte technologieën voor een webpagina;
–  Variatie in de aangeboden content;

Gebruikte technologieën

Er wordt bij het onderzoek vanuit gegaan dat alle door W3C uitgebrachte technieken ondersteund zijn door toegankelijkheid en dus gebruikt mogen worden. Bij het onderzoek worden de volgende webbrowsers en (hulp)software gebruikt;  Google Chrome,  Mozilla Firefox,  Internet Explorer, Microsoft Edge,  Adobe Acrobat Pro DC,  Fusion, JAWS, Supernova V19,  NVDA, Jaws Inspect, ARC Toolkit, ColorContrastAnalyzer,  Web Accessibility Toolbar en de Validator w3.org/nu

Gehanteerde afhankelijke technologieën (zoals omschreven door de W3 organisatie) zijn: HTML5, CSSWAI-ARIA, ECMAScript en DOM

Tijdsduur en oplevering rapportage

In de offerte wordt melding gemaakt van het, in overleg met de beheerder, vastgestelde tijdspad. Ons streven is de toegankelijkheids-rapportage binnen 10-15 werkdagen aan u te kunnen overhandigen. U ontvangt dan een uitgebreide schriftelijke rapportage aan de hand van de gevolgde WCAG 2.2 A en AA succescriteria. Het aangeboden rapport biedt een helder inzicht in de niet-toegankelijke elementen/content van de gecontroleerde mobiele applicatie en/of website. Het document is voorzien van screenshots en laat zich, voor overheidsinstanties, eenvoudig gebruiken voor het invullen van de toegankelijkheidsverklaring van BZK/ Logius.

Bij oplevering biedt Optelec uw interne of externe development team de mogelijkheid om gezamenlijk, via een internet meeting met ziende en niet ziende inspecteurs, de als foutief aangemerkte WCAG succescriteria te bespreken. 

Aanvraagformulier offerte toegankelijkheidscheck

Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.