Direct naar inhoud

Hulp bij opstarten en gebruik ZoomText

ZoomText logo

U heeft een vergroting en spraak op uw pc geïnstalleerd en wat nu?
Hieronder vindt u een korte instructie en handreikingen om u op weg te helpen met deze aanpassing.

Algemeen

ZoomText

Algemeen

Aanmeldscherm

We gaan er in deze instructie van uit dat u de enige gebruiker bent op uw pc.
Na het aanzetten zal uw pc, in de meeste gevallen, vragen uw persoonlijke wachtwoord of pincode in te voeren.

In Windows kunt u op ENTER of SPATIE drukken en vervolgens uw wachtwoord of pincode intypen. Een alternatief hiervoor is een linker muisklik te geven op het pictogram met de naam van de gebruiker en vervolgens uw wachtwoord of pincode in te typen.

ZoomText

Regelpaneel Zoomtext

Opstarten
Opstarten van ZoomText kan op meerdere manieren.

Automatisch opstarten
Voor u als gebruiker is het, bij installatie van ZoomText, het handigst te kiezen voor automatisch opstarten. Dit betekent dat na het windows aanmeld scherm, waar u evt. een persoonlijk wachtwoord of pincode moet intypen, de computer doorstart en meteen ZoomText wordt opgestart.

Noot:
Uw mede pc-gebruikers kunnen ZoomText eenvoudig afsluiten door ALT+F4 te drukken of een linker muisklik te geven op het kruisje rechts bovenaan de ZoomText gebruikersinterface.

Opstarten via het Windows Startmenu
ZoomText kan opgestart worden via het Windows Startmenu. Druk hiervoor op de WINDOWS-TOETS. Dit activeert het Windows Startmenu en plaatst de focus in het zoekvak. Typ nu “ZoomText” en druk daarna op ENTER.

Opstarten met de uitvoer prompt van Windows
ZoomText kan opgestart worden met de uitvoer prompt van Windows. Druk hiervoor op de WINDOWS-TOETS+R. Dit activeert de Windows uitvoer prompt. Typ nu “Zoomtext” en druk daarna op ENTER.

Opstarten met de muis
Dubbelklik het icoon van Zoomtext op uw bureaublad.

Vergroting
Vergroten betekent dat het beeld zowel horizontaal als verticaal wordt gewijzigd.

Binnen ZoomText kunt u de vergroting op verschillende manieren wijzigen. We kiezen in dit document voor, de eenvoudigste manier, het aanpassen van de vergroting met sneltoetsen.

Vergroting aanpassen
De vergroting verhogen kan met CAPSLOCK+PIJLTOETS OMHOOG.

De vergroting verlagen kan met CAPSLOCK+PIJLTOETS OMLAAG.

Vergroting aan- of uitzetten
De vergroting aan of uitzetten kan met CAPSLOCK+NUMERIEK ENTER. Zo kunt u eenvoudig een indruk krijgen van bijv. de lay-out van een tekst of indeling van een programma.

Noot:
De vergroting wijzigt de maat waarop u het beeld ziet maar verandert niets aan het origineel. Dit betekent dat tekst, bijv. bij het uitprinten of verzenden via e-mail, de normale grootte heeft, zoals deze is ingesteld in de tekstverwerker of het e-mail programma dat u gebruikt.

Zodra u met een vergroting werkt raakt u het overzicht op het beeldscherm kwijt. Twee maal vergroting betekent nl. al dat er 2×2 dus 4 beeldschermen nodig zouden zijn om alles weer te geven. Met andere woorden, u ziet bij 2 maal vergroting slechts ¼ deel van het scherm.

Met de muis over een vergroot beeld kijken levert een aantal problemen op. Omdat de verschuiving ook vergroot wordt, wordt het beeld erg onrustig om naar te kijken. Afhankelijk van de spraak instellingen gaat de spraak van ZoomText dan evt. nog alles voorlezen waarover de muisaanwijzer beweegt en zodra u de muisaanwijzer stilzet om iets te bekijken staat deze meteen hinderlijk in de weg, midden in het beeld. Daarom biedt ZoomText de mogelijkheid om met sneltoetsen het beeld te verkennen.

Met sneltoetsen navigeren over het vergrootte beeld
Schuiven
Om het beeld naar rechts te verschuiven drukt u de CAPSLOCK+SHIFT+PIJLTOETS RECHTS.
Om het beeld naar links te verschuiven drukt u de CAPSLOCK+SHIFT+PIJLTOETS LINKS.
Om het beeld naar omhoog te verschuiven drukt u de CAPSLOCK+SHIFT+PIJLTOETS OMHOOG.
Om het beeld naar omlaag te verschuiven drukt u de CAPSLOCK+SHIFT+PIJLTOETS OMLAAG.

Verplaatsen
Om het beeld in een rechte lijn naar de boven rand van het scherm te verplaatsen drukt u de CAPSLOCK+CTRL+PIJLTOETS OMHOOG.
Om het beeld in een rechte lijn naar de linker rand van het scherm te verplaatsen drukt u de CAPSLOCK+CTRL+PIJLTOETS LINKS.
Om het beeld in een rechte lijn naar de rechter rand van het scherm te verplaatsen drukt u de CAPSLOCK+CTRL+ PIJLTOETS RECHTS.
Om het beeld in een rechte lijn naar de onder rand van het scherm te verplaatsen drukt u de CAPSLOCK+CTRL+PIJLTOETS OMLAAG.
Om het beeld naar het midden van het scherm te verplaatsen drukt u de CAPSLOCK+CTRL+HOME.

Noot
Met combinaties van bovenstaande sneltoetsen kunt u eenvoudig navigeren naar de hoeken en het midden van de schermranden.

Bij verminderd zicht kan het helpen een kleurenschema toe te passen op uw beeld. De gebruikte kleuren worden dan in de weergave vervangen door andere kleuren, waardoor u mogelijk tekst beter kunt zien en lezen of waardoor u het beeld rustiger ervaart om naar te kijken.

Noot:
Het gekozen kleurenschema wijzigt de weergave die u in het beeld ziet maar verandert niets aan het origineel. Dit betekent dat tekst, bijv. bij het uitprinten of verzenden via e-mail, de normale kleur heeft, zoals deze is ingesteld in de tekstverwerker of het e-mail programma dat u gebruikt.

Een kleurenschema in- of uitschakelen

Een gekozen kleurenschema, vooraf door ZoomText samengesteld of persoonlijk ingesteld, kunt u in- of uitschakelen met de sneltoets CAPSLOCK+C.
U kunt ook in de ZoomText Gebruikersinterface, dat u oproept met de sneltoets CAPSLOCK+CTRL+U, met TAB naar de knop Kleur navigeren en daarop SPATIEBALK geven om de kleur aan- of uit te zetten.

Vooraf samengestelde kleurenschema’s
ZoomText kent, bij de vooraf samengestelde kleurenschema’s, 2 soorten schema’s; schema’s waarbij alle kleuren vervangen worden door een andere kleur en schema’s waarbij alle kleuren vervangen worden door een van 2 kleuren. Het voordeel van schema’s waarbij alle kleuren door een andere kleur vervangen worden is dat er onderscheid blijft tussen de verschillende kleuren, zodat het getoonde ook enigszins herkenbaar blijft. Als alles in het beeld met maar 2 kleuren wordt weergegeven, wordt het onderscheid tussen de verschillende onderdelen op het scherm slecht tot nauwelijks zichtbaar en vermindert de herkenbaarheid dus aanzienlijk. Toch kan het prettig zijn om een weergave met slechts twee kleuren te kiezen, bijv. om het contrast tussen de tekstkleur en de achtergrond kleur in een tekstverwerker zo optimaal mogelijk te maken.

Er zijn 6 vooraf samengestelde kleurenschema’s.

Een vooraf samengesteld kleurenschema kiezen
Ga in de ZoomText Gebruikersinterface met TAB naar de knop Kleur in de schermverbeteringengroep. Dit is een deelknop waarop u ook SPATIEBALK kunt geven om het gekozen kleurenschema aan- of uit te zetten.

Druk PIJLTOETS OMLAAG om het contextmenu uit te vouwen en navigeer met PIJLTOETS OMLAAG naar Schema.

Druk PIJLTOETS RECHTS OM HET SUBMENU TE OPENEN EN NAVIGEER MET PIJLTOETS omlaag en PIJLTOETS omhoog naar een gewenst kleurenschema.

Druk ENTER om de keuze te bevestigen.

Persoonlijke kleurenschema’s
Zoomtext biedt naast de keuze uit deze 6 vooraf samengestelde kleurenschema’s de mogelijkheid zelf een schema op maat in te stellen.

Een persoonlijk kleurenschema samenstellen
Ga in de ZoomText Gebruikersinterface met TAB naar de knop Kleur in de schermverbeteringengroep.

Druk PIJLTOETS OMLAAG om het contextmenu uit te vouwen en navigeer met PIJLTOETS OMLAAG naar Instellingen.
Druk ENTER om de keuze te bevestigen en het dialoogvenster beeldverbeteringen op het tabblad Kleur te openen.
U kunt hier met TAB langs de verschillende groepen met instellingen navigeren en uw keuzes maken met de PIJLTOETSEN.
Door SPATIEBALK te drukken op de knop OK wordt uw keuze bevestigd.