Direct naar inhoud

Hulp bij opstarten en gebruik Supernova

Supernova

Supernova

Regelpaneel Supernova

Opstarten van Supernova
Opstarten van Supernova kan op meerdere manieren.

Automatisch opstarten
Voor u als gebruiker is het, bij installatie van Supernova, het handigst te kiezen voor automatisch opstarten. Dit betekent dat na het windows aanmeld scherm, waar u evt. een persoonlijk wachtwoord of pincode moet intypen, de computer doorstart en meteen supernova wordt opgestart.

Noot:
Uw mede pc-gebruikers kunnen Supernova eenvoudig afsluiten door ALT+F4 te drukken of een linker muisklik te geven op het kruisje rechts bovenaan het supernova regelpaneel.

Opstarten met sneltoets
Supernova kan opgestart worden met de sneltoets CTRL+SHIFT+S.

Opstarten via het Windows Startmenu
Supernova kan opgestart worden via het Windows Startmenu. Druk hiervoor op de WINDOWS-TOETS. Dit activeert het Windows Startmenu en plaatst de focus in het zoekvak. Typ nu “Supernova” en druk daarna op ENTER.

Opstarten met de uitvoer prompt van Windows
Supernova kan opgestart worden met de uitvoer prompt van Windows. Druk hiervoor op de WINDOWS-TOETS+R. Dit activeert de Windows uitvoer prompt. Typ nu “Supernova” en druk daarna op ENTER.

Opstarten met de muis
Supernova kan ook worden opgestart met de muis. Geef een snelle, dubbele, linker muisklik op het Supernova pictogram op uw bureaublad.

Noot:
Zodra Supernova is opgestart wordt het Supernova regelpaneel getoond. Hierin kunt u weergave en spraak instellingen, die Supernova bied, wijzigen. U kunt ESCAPE drukken om het Supernova regelpaneel te minimaliseren zodat u aan de slag kunt met uw pc. Supernova blijft zijn werk dan voor u doen door vergroting en spraak instellingen toe te passen op de programma’s die u gebruikt.

Vergroting met Supernova
Vergroten betekent dat het beeld zowel horizontaal als verticaal wordt gewijzigd. (Het is in Supernova zelfs mogelijk enkel horizontaal of verticaal te wijzigen maar dat is niet in deze korte instructie opgenomen.)

Binnen Supernova kunt u de vergroting op verschillende manieren wijzigen. We kiezen in dit document voor, de eenvoudigste manier, het aanpassen van de vergroting met sneltoetsen.

Vergroting aanpassen
De vergroting verhogen kan met LINKER CTRL+NUMERIEK +.
De vergroting verlagen kan met LINKER CTRL+NUMERIEK -.

Vergroting aan- of uitzetten
De vergroting aan of uitzetten kan met LINKER CTRL+NUMERIEK ENTER. Hiermee kunt u eenvoudig een indruk krijgen van bijv. de lay-out van een tekst of indeling van een programma.

Noot:
De vergroting wijzigt de maat waarop u het beeld ziet maar verandert niets aan het origineel. Dit betekent dat tekst, bijv. bij het uitprinten of verzenden via e-mail, de normale grootte heeft, zoals deze is ingesteld in de tekstverwerker of het e-mail programma dat u gebruikt.

Met Supernova navigeren (uw weg vinden) op het vergrootte beeldscherm
Zodra u met een vergroting werkt raakt u het overzicht op het beeldscherm kwijt. Twee maal vergroting betekent nl. al dat er 2×2 dus 4 beeldschermen nodig zouden zijn om alles weer te geven. Met andere woorden, u ziet bij 2 maal vergroting slechts ¼ deel van het scherm.

Met de muis over een vergroot beeld kijken levert een aantal problemen op. Omdat de verschuiving ook vergroot wordt, wordt het beeld erg onrustig om naar te kijken. Afhankelijk van de spraak instellingen gaat de spraak van Supernova dan evt. nog alles voorlezen waarover de muisaanwijzer beweegt en zodra u de muisaanwijzer stilzet om iets te bekijken staat deze meteen hinderlijk in de weg, midden in het beeld. Daarom biedt Supernova de mogelijkheid om met sneltoetsen het beeld te verkennen.

Met sneltoetsen navigeren over het vergrootte beeld

Schuiven
Om het beeld naar rechts te verschuiven drukt u de Rechter CTRL+PIJLTOETS RECHTS.
Om het beeld naar links te verschuiven drukt u de Rechter CTRL+PIJLTOETS LINKS.
Om het beeld naar omhoog te verschuiven drukt u de Rechter CTRL+PIJLTOETS OMHOOG.
Om het beeld naar omlaag te verschuiven drukt u de Rechter CTRL+PIJLTOETS OMLAAG.

Verplaatsen
Om het beeld naar de linker boven hoek van het scherm te verplaatsen drukt u de Rechter CTRL+NUMERIEK 7
Om het beeld in een rechte lijn naar de boven rand van het scherm te verplaatsen drukt u de Rechter CTRL+NUMERIEK 8
Om het beeld naar de rechter boven hoek van het scherm te verplaatsen drukt u de Rechter CTRL+NUMERIEK 9
Om het beeld in een rechte lijn naar de linker rand van het scherm te verplaatsen drukt u de Rechter CTRL+NUMERIEK 4
Om het beeld naar het midden van het scherm te verplaatsen drukt u de Rechter CTRL+NUMERIEK 5
Om het beeld in een rechte lijn naar de rechter rand van het scherm te verplaatsen drukt u de Rechter CTRL+NUMERIEK 6
Om het beeld naar de linker onder hoek van het scherm te verplaatsen drukt u de Rechter CTRL+NUMERIEK 1
Om het beeld in een rechte lijn naar de onder rand van het scherm te verplaatsen drukt u de Rechter CTRL+NUMERIEK 2
Om het beeld naar de rechter onder hoek van het scherm te verplaatsen drukt u de Rechter CTRL+NUMERIEK 3

Kleurenschema’s gebruiken in Supernova
Bij verminderd zicht kan het helpen een kleurenschema toe te passen op uw beeld. De gebruikte kleuren worden dan in de weergave vervangen door andere kleuren, waardoor u mogelijk tekst beter kunt zien en lezen of waardoor u het beeld rustiger ervaart om naar te kijken.

Noot:
Het gekozen kleurenschema wijzigt de weergave die u in het beeld ziet maar verandert niets aan het origineel. Dit betekent dat tekst, bijv. bij het uitprinten of verzenden via e-mail, de normale kleur heeft, zoals deze is ingesteld in de tekstverwerker of het e-mail programma dat u gebruikt.

Een kleurenschema in- of uitschakelen

Een gekozen kleurenschema, vooraf door Supernova samengesteld of persoonlijk ingesteld, kunt u in- of uitschakelen met de sneltoets LINKER CTRL+NUMERIEK 0.
U kunt ook in het Supernova Regelpaneel, dat u oproept met de sneltoets LINKER CTRL+SPATIEBALK, met TAB naar de knop Kleurenschema navigeren en daarop SPATIEBALK geven om de kleur aan- of uit te zetten.

Vooraf samengestelde kleurenschema’s
Supernova kent, bij de vooraf samengestelde kleurenschema’s, 3 soorten schema’s; schema’s waarbij alle kleuren vervangen worden door een andere kleur, schema’s speciaal samengesteld voor specifieke oogproblematiek en schema’s waarbij alle kleuren vervangen worden door 1, 2 of 3 kleuren.
Het voordeel van schema’s waarbij alle kleuren door een andere kleur vervangen worden is dat er onderscheid blijft tussen de verschillende kleuren, zodat het getoonde ook enigszins herkenbaar blijft. Als alles in het beeld met maar enkele kleuren wordt weergegeven, wordt het onderscheid tussen de verschillende onderdelen op het scherm slecht tot nauwelijks zichtbaar en vermindert de herkenbaarheid dus aanzienlijk.
Toch kan het prettig zijn om een weergave met enkele kleuren te kiezen, bijv. om het contrast tussen de tekstkleur en de achtergrond kleur in een tekstverwerker zo optimaal mogelijk te maken.

Er zijn veel vooraf samengestelde kleurenschema’s.

Wit op Zwart hoog contrast / Zwart op Wit hoog contrast – Waarbij de donkere kleuren in het beeld vervangen worden door de eerstgenoemde kleur en de lichte kleuren door de tweede kleur.

Een vooraf samengesteld kleurenschema kiezen
Ga in het Supernova Regelpaneel met TAB naar de Uitbreidingen oproepknop in de Uitbreidingen groep. Druk SPATIEBALK om het contextmenu uit te vouwen en navigeer met PIJLTOETS OMLAAG naar KleurenSchema.

Druk PIJLTOETS RECHTS OM HET SUBMENU TE OPENEN EN NAVIGEER MET PIJLTOETS omlaag en PIJLTOETS omhoog naar een gewenst kleurenschema. De keuze Andere schema’s geeft een submenu dat met PIJLTOETS RECHTS te openen is en waarbinnen eveneens met PIJLTOETSEN OMHOOG en OMLAAG te navigeren is.

Druk ENTER om een gewenste keuze te bevestigen.

Persoonlijke kleurenschema’s
Supernova biedt naast de keuze uit al deze vooraf samengestelde kleurenschema’s ook een geavanceerde mogelijkheid zelf een schema op maat in te stellen.

Een persoonlijk kleurenschema samenstellen
Voor u een persoonlijk schema kunt instellen, moet u het persoonlijk kleurenschema aanzetten:

Ga in het Supernova Regelpaneel met TAB naar de Uitbreidingen oproepknop in de Uitbreidingen groep. Druk SPATIEBALK om het contextmenu uit te vouwen en navigeer met PIJLTOETS OMLAAG naar KleurenSchema.
Druk PIJLTOETS RECHTS OM HET SUBMENU TE OPENEN EN NAVIGEER MET PIJLTOETS omlaag naar Persoonlijk schema.
Druk ENTER om de keuze te bevestigen.

Daarna kunt u het persoonlijk schema instellen:
Ga in het Supernova Regelpaneel met TAB naar de Uitbreidingen oproepknop in de Uitbreidingen groep. Druk SPATIEBALK om het contextmenu uit te vouwen en navigeer met PIJLTOETS OMLAAG naar KleurenSchema.
Druk PIJLTOETS RECHTS om het submenu te openen en navigeer met PIJLTOETS OMLAAG naar Instellen.
Druk ENTER om de keuze te bevestigen en het dialoogvenster Persoonlijk kleurenschema instellen te openen.
U kunt hier met TAB langs de verschillende groepen met instellingen navigeren, uw keuzes maken met de PIJLTOETSEN of vinkjes aan of uitzetten met SPATIEBALK.
Door SPATIEBALK te drukken op de knop OK wordt uw keuze bevestigd.

Noot:
Bij het instellen van een persoonlijk schema is het raadzaam de spraak aan te laten staan zodat u bij een evt. slecht contrast, toch feedback krijgt.

Voorlezen met Supernova
Wanneer u een tekst wilt laten voorlezen, vanuit een tekstverwerkend programma, e-mail programma of internet browser, kunt u de voorleesfunctie van Supernova gebruiken.

Noot:
Ondersteunde tekstverwerkers zijn Microsoft Word, Wordpad en Kladblok.
Een ondersteund e-mail programma is Microsoft Outlook.
Ondersteunde internet browsers zijn Internet Explorer 11, Google Chrome en Microsoft Chromium Edge.

Voorlezen kan op de volgende manieren:

Voorlezen met sneltoets
U kunt het voorlezen vanaf de actieve positie (bijv. de cursor positie) starten met de sneltoets NUMERIEK +.
Stoppen kan DOOR NUMERIEK + of LINKER CTRL of ESCAPE TE DRUKKEN.

Voorlezen met de muis (Klik en lees)
Voordat u deze optie kunt gebruiken moet deze zijn ingeschakeld. Ga hiervoor met LINKER CTRL+SPATIEBALK naar het Supernova regelpaneel. Druk Alt om het menu te activeren en navigeer met de PIJLTOETSEN RECHTS en LINKS NAAR HET MENU Spraak. Druk PIJLTOETS OMLAAG om het menu te openen en navigeer met de PIJLTOETS OMLAAG naar Lees voor vanaf hier. Druk PIJLTOETS RECHTS om het submenu te openen en navigeer met PIJLTOETS OMLAAG naar Klik en lees voor vanaf hier. Druk ENTER om de keuze te bevestigen.

U kunt het voorlezen vanaf de muis positie nu starten door de muis te plaatsen op de positie waar u wilt beginnen met lezen en vervolgens de middelste muisknop (tevens muiswiel) eenmaal in te drukken.

Stoppen met voorlezen kan door nogmaals de middelste muisknop in te drukken of LINKER CTRL of ESCAPE TE DRUKKEN.

Noot:
Supernova begint vaak automatisch voor te lezen, bijv. bij het openen van een e-mail. Ook dan kunt u het voorlezen stoppen door LINKER CTRL of ESCAPE TE DRUKKEN.